Onderwijs attent op vloerbedekking

Bij Bouwkennis is de 'Onderwijs Bouwplannen Scan 2013' verschenen. Daaruit komt naar voren dat projectvloerbedekking zonder meer een punt van aandacht is bij verantwoordelijken in de onderwijssector.

In het onderzoek dat voor de scan is verricht, is onder andere in kaart gebracht welke specifieke klussen het komende jaar aangepakt worden en de daarbij benodigde producten en materialen. Na schilderwerk en het verbeteren van het binnenklimaat, staat het aspect projectvloerbedekking op de derde plaats. In het primair onderwijs heeft 39 procent plannen in die richting, in het voortgezet onderwijs is dat 41 procent en in het mbo/hbo/wo bedraagt het percentage zelfs 62 procent. Ongeveer een kwart tot een derde van de scholen geeft voorts aan specifiek plannen te hebben met de vloeren in de sporthal. In de scan is ook een vraag opgenomen met betrekking tot de belangrijkste eisen die worden gesteld aan projectvloerbedekking. Het vervangen van projectvloerbedekking treffen we overigens niet aan op het ranglijstje met vaakst genoemde maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren. Mechanische ventilatie, ventilatieroosters en een nieuwe aircosysteem vormen hier de top-3 van geplande maatregelen